Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Start

Bygg- och projektledning

CONELLA är ett konsultföretag i Stockholm verksamt med bygg- och projektledning. Vi arbetar med ny- och ombyggnadsprojekt såsom offentliga, bostäder, handel, kontor och industri.

experttjänster

Vi erbjuder även enskilda experttjänster som exempelvis rådgivning, projekteringsledning, upphandling/inköp, investeringskalkyler och analyser.

entreprenadformer

Projekten utförs antingen i form av traditionella general- eller totalentreprenader, partnering eller som delad entreprenad s.k. Construction Management.