miljöpolicy

• Att använda miljöriktiga och kretsloppsanpassade material och metoder i företagets eget arbete.
• Att använda miljöriktiga och kretsloppsanpassade material och metoder, i största möjliga mån, i alla uppdrag.
• Att miljöfrågorna belyses och att miljöprogram upprättas i företagets större uppdrag
• Att uppdragen utförs utan onödigt resursslöseri eller negativ påverkan på omgivningen
• Att låta varje projekt få ta del av miljöerfarenheterna från övriga projekt
• Att i övrigt inspireras av ”Det naturliga steget”.